Одржано Општинско првенство за ученике и ученице у Атлетици