Oдржано oкружно такмичење „Шта знаш о саобраћају“ за основне школе

КРОС РТС-А У ОШ „ИСА БАЈИЋ“
14. маја 2019.
„ДАНИ ЋИРИЛИЦЕ- БАВАНИШТЕ 2019“
22. маја 2019.