Одржано међународно такмичење информатичке и рачунарске писмености  „Дабар“

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
19. јануар 2021.
Срећна Вам школска слава Свети Сава
26. јануар 2021.