Одржана прва школска спортска недеља у ОШ „ИСА БАЈИЋ“
10. октобра 2018.
Одржано Општинско првенство за ученике и ученице у Атлетици
10. октобра 2018.