Одржан семинар – Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашању