OBAVEŠTENjE ZA RODITELjE UČENIKA U ŠKOLI U PRIRODI