ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА КОЈИ ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ У ПРИРОДИ

Час професионалне оријентације: ветеринар
29. април 2014.
Захвалница за учешће у акцији „Кош за још“
5. мај 2014.