ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА ЧИЈА СУ ДЕЦА У ШКОЛИ У ПРИРОДИ

Обавештење о спровођењу пробног завршног испита
8. мај 2014.
“Једнака права, једнаке могућности! Образовање и за децу са сметњама у развоју!”
10. мај 2014.