ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: Физичко-техничко обезбеђење