Obaveštenje o predstavljanju odeljenja za učenike sa sklonostima za računarstvo i informatiku