Фирме “Екстра Ауто Транспорт“ у посети ученицима ОШ“ Иса Бајић“
23. децембра 2022.
Конкурс за избор директора ОШ “Иса Бајић“ Кула
5. јануара 2023.