Наши ученици учествовали у Борби стихова на Змајевим дечјим играма