Наша школа у бази примера добре праксе по питању ваннаставних активности