Награђени ученици на литерарном и ликовном конкурсу