Nagrađeni likovni radovi od 5 do 8 razreda na likovnom konkursu “Susret svetova”