Набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање

Кошаркашка екипа на окружном такмичењу у Сомбору освојила 2. место
9. фебруара 2018.
Ужина за март 2018. године
16. фебруара 2018.