МЕЂУОДЕЉЕЊСКА ДРУЖЕЊА У СУБОТУ, 29.СЕПТЕМБРА КРОЗ ФОТОГРАФИЈУ