Међународно такмичењe из математике „Кeнгур без граница 2014“

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ У ПРИРОДИ
15. мај 2014.
ОДЛАЖУ СЕ СВЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
16. мај 2014.