Превенција и интервенција

Родитељи, односно други законски заступници детета и ученика

Поштовани/а наставниче/наставнице

 Видео материјал за родитеље – „Родитељи са децом у кризним ситуацијама” – https://youtu.be/nXJqqt4PVmE  

Видео материјал за запослене у установама образовања и васпитања – „Наставници са децом у кризним ситуацијама” – https://youtu.be/P9O5iN7LOcU