Пријем првака
26. август 2023.
Дечја недеља 2 – 8. 10. 2023. 
27. септембар 2023.