КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

Записник са отварања понуда за ЈНМВ 41/2015
11. август 2015.
СВИМ УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА ЖЕЛИМО СРЕЋАН ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ, КАО И УСПЕХ У СВИМ АКТИВНОСТИМА КОЈЕ ИХ ОЧЕКУЈУ.
1. септембар 2015.