КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ на период од четири године