КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ на период од четири године

Посета Црвеном крсту Кула
4. октобар 2018.
Литерарни и ликовни конкурс за ученике основних и средњих школа
5. октобар 2018.