ЈНМВ 07/2017: Извођење екскурзије, извођење наставе у природи и извођење излета