JNMB Број 1/2019: Набавка добара – електричне енергије за потпуно снадбевање