“Једнака права, једнаке могућности! Образовање и за децу са сметњама у развоју!”