“Једнака права, једнаке могућности! Образовање и за децу са сметњама у развоју!”

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА ЧИЈА СУ ДЕЦА У ШКОЛИ У ПРИРОДИ
10. мај 2014.
Обавештење за родитеље ученика четвртог разреда (настава у природи)
11. мај 2014.