Медењаци поводом дана заљубљених
2. март 2018.
Литерарни рад Марије Жирош објављен у Дневнику
6. март 2018.