Одржано Општинско првенство за ученике и ученице у Атлетици
10. октобар 2018.
Презентација ученицима нижих разреда о важности очувања животне средине
11. октобар 2018.