ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ СЕМИНАРУ „ВОЛОНТИРАЈ ЗА БУДУЋНОСТ“