ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УЖИНЕ

Јавна набавка – ужина
1. март 2016.
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
7. март 2016.