Istorijat škole

Osnovna škola „Isa Bajić“ u Kuli počinje sa radom kao osmogodišnja škola školske 1951/52. godine. Iste godine škola je dobila današnji naziv, čuvajući na taj način uspomenu na narodnog kompozitora Isidora Bajića koji je rođen u Kuli.Objekat škole koji se nalazi u ulici M.Tita 115 podignut je 1932. godine , a u njemu je u početku radila građanska škola. Krajem 1965. godine završena je izgradnja nove školske zgrade u Lenjinovoj ulici, a u drugom polugodištu te školske godine (1966. godine) prvi učenici se useljavaju u novo zdanje. Nastava u školi se odvija na srpskom jeziku.

Adresa škole: Lenjinova 28. 25230 Kula

Telefon sekretarijata/faks: 025/ 722-118

Telefon direktora škole: 025/ 722- 313

Email: osibkula@gmail.com

www.isabajic.net