УПИС БУДУЋИХ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ
17. јун 2016.
Санирано постоље бисте Исидора Бајића
29. јун 2016.