Интервју са директорицом Мирјаном Ивић Михајловић поводом донације копир апарата