ИНФОРМАЦИЈА ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА НА НАСТАВИ У ПРИРОДИ (21.20 САТИ)