Информација о безбедносној ситуацији и повратак ученика са наставе у природи у Ивањици

ИНФОРМАЦИЈА ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА НА НАСТАВИ У ПРИРОДИ (21.20 САТИ)
16. мај 2014.
Долазак ученика са наставе у природи у Ивањици
18. мај 2014.