Međunarodni festival poezije mladih “Neven“
18. мај 2013.
Zdravlje za kulturu
21. мај 2013.