Dodeljene nagrade učesnicima takmičenja za najbolju dečiju karikaturu “Mali Pjer”