Dobitnici Vukove diplome

Dobitnici Vukove diplome po završetku školske 2013/14. godine:

  • Vladana Radović 8.3
  • Andrej Vig 8.3
  • Ljiljana Popadić 8.3
  • Slađana Zlatković 8.3
  • Božidar Kilibarda 8.3
  • Marijana Đogić 8.2
  • Anastasija Niković 8.1
  • Ana Sekulić 8.1
  • Sara Vrtunski 8.1
  • Marija Dinulović 8.1