Добитници Вукове дипломе по завршетку школске 2013/14. године:

  • Владана Радовић 8.3
  • Андреј Виг 8.3
  • Љиљана Попадић 8.3
  • Слађана Златковић 8.3
  • Божидар Килибарда 8.3
  • Маријана Ђогић 8.2
  • Анастасија Никовић 8.1
  • Ана Секулић 8.1
  • Сара Вртунски 8.1
  • Марија Динуловић 8.1