Đaci generacije

ĐACI GENERACIJE U NAŠOJ ŠKOLI

            Izbor ĐAKA GENERACIJE u našoj školi datira od školske 1992/93. godine. Ovo zvanje sticao/la je  učenik  koji se svojim radom najviše afirmisao,  koji je predstavljao školu  na  raznim takmičenjima , ali koji je i svojim  osobinama  ličnosti  podsticao druge na rad i  zalaganje.

            Mnogi od navedenih učenika danas su već uspešni  u svojim  profesijama i  ostvaruju zavidnu karijeru, dok su ovi mlađi  najuspešniji učenici u svojim školama.

            Prvi đak generacije sigurno se nikada ne zaboravlja-to je Novakov Marina-koja  diplomirala sociologiju, asistent je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu , a uskoro brani i magistarsku disertaciju .

Ovo su dosadašnji  nosioci zvanja ĐAK GENERACIJE u OŠ ,,Isa Bajić“:

 

*1992/93.-Novakov Marina

*1993/94.-Šuvakov Milovan i Vesković Biljana

*1994/95.-Opalić Sandra

*1995/96.-Ačanski Dejan

*1996/97.-Borenović Dragana

*1997/98.-Vasović Milica

*1999/2000.-Studen Dragana

*200/02001.-Latinović Vesna

*2001/2002.Starčević Đorđe

*2002/2003.-Krstić Bojan

*2003/2004..-Ranđelović Milica

*2004/2005.-Malivuk Marina i Raičević Ljubomir

*2005/2006.-Amidžić Milena

*2006/2007.-Kuljančić Dušan

*2007/2008.-Ostojić Miloš

*2008/2009. Veselica Milica

*2009/2010.Gligović Jelena

*2010/2011.Adamović Aleksandra

*2011/2012. Kapetan Nikolina

*2012/2013. Veselica Milan

*2013/14. Ana Sekulić

*2014/15. Olivera Stankov

*2015/2016 Marko Pejanović

*2016/17 Vuk Sekulić 

*2017/18 Ognjen Gavranić