Дечја недеља – аудиција
11. октобар 2016.
Конкурс Железница очима деце 2016
11. октобар 2016.