Ноћ истраживача
4. октобар 2016.
Дечја недеља – шиз фриз
11. октобар 2016.