Припремање и реализација јесењег паноа
29. септембар 2020.
Ученици покренули хуманитарну акцију – Помозимо Ђини
6. октобар 2020.