Стручно усавршавање

11. новембра 2016.

ОГЛЕДНИ ЧАС 3 У 1 – ЦРВЕНКАПИЦА У СВЕТУ ВРЕМЕНСКИХ РЕЧЕНИЦА

ОГЛЕДНИ ЧАС 3 У 1 – ЦРВЕНКАПИЦА У СВЕТУ ВРЕМЕНСКИХ РЕЧЕНИЦА ЦРВЕНКАПИЦА У СВЕТУ ВРЕМЕНСКИХ РЕЧЕНИЦА
11. новембра 2016.

УГЛЕДНИ ЧАС ИГРА ЗА ЖИВОТ

УГЛЕДНИ  ЧАС ИГРА ЗА ЖИВОТ ИГРА ЗА ЖИВОТ
31. децембра 2015.

СЕМИНАР У ОШ „ИСА БАЈИЋ“

У професионални развој наставника и стручних сарадника спада и стално стручно усавршавање. У том циљу,односно у циљу  развијања компетенција ради успешнијег обављања посла, унапређивања нивоа постигнућа […]
22. децембра 2015.

Нове књиге у нашој библиотеци

Захваљујући доброј намери господина Драгана Капичића, библиотечки фонд се повећао за 25  пажљиво одабраних књига за децу и младе читаоце. Библиотека школе и њени читаоци нису […]
22. децембра 2015.

Ugledni čas

Ugledni čas nastavnika predmeta istorije i geografije održan je 9.12.2015.godine u kabinetu geografije, pri čemu su  prisustvovala deca predškolskog uzrasta iz PU „Kolibri.
18. децембра 2015.

Ugledni čas nastavnika predmeta istorije i geografije

Ugledni čas nastavnika predmeta istorije i geografije održan je 9.12.2015.godine u kabinetu geografije, pri čemu su njemu prisustvovala deca predškolskog uzrasta iz PU „Kolibri“ sa svojom […]