ПОСЕТА САЈМУ ЕКОЛОГИЈЕ у Новом Саду
5. октобар 2019.
Активности у оквиру „Дечје недеље“
8. октобар 2019.