ПРОЛЕЋНИ КРОС , ПЕТАК, ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА , САТНИЦА