Запослени

НАСТАВНО ОСОБЉЕ ШКОЛЕ
Редни број Презиме и име Приправник Предмет/и које предаје Одељења у којима предаје Одељенски старешина Начин заснивања радног односа
Пол Стручни  испит  
Цицмил Владана ж Да Не Српски језик 5.1, 5.2, 8.1,8.2 8.1 Неодређено (Н)
Петровић Љиљана ж Да Не Српски језик 7.1, 7.4 Н
Вулић Валентина ж Да Не Српски језик 5.3, 5.4, 6.2, 6.3 5.4 Н
Мујичић Валентина ж Да Не Српски језик 6.4, 7.2, 7.3, 8.3, 8.4 Н
Душица Гак ж Не Да Српски језик 5.5, 6.1 Одређено (О)
Бертрон Хилда ж Да Не Немачки језик 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 Н
Таталовић Тања ж Да Не Немачки језик 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 Н
Миловић  Ида ж Да Не Немачки језик 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 5.5 Н
Тања Сератлић ж Не Не Немачки језик 5.4 Одређено (О)
Лукета Верица) ж Да Не Енглески језик 3.1, 3.2, 3.3, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 5.5 Н
Рапчак Андреа ж Да Не Енглески језик 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 5.2 Н
Кристина Мишовић ж Не Не Енглески језик 1.1, 1.2, 3.4 Н
Љубица Кочиш Бачић ж Не Не Енглески језик 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 О
Лабовић Валентина ж Да Не Ликовна култура ,5-2,5-3,5-4,5-5, 6-1,6-2,6-3,6-4,7-1,7-2,7-3,7-4,8-1,8-2,8-3;8-4 6.2 Н
Лидија Барна ж Да Не Ликовна култура 5-1 О
Патковић Софија ж Да Не Музичка култура 5-1,5-2,5-3,5-4,5-5,6-1,6-2,6-3,6-4,7-1,7-2,7-3,7-4,8-1,8-2,8-3,8-4 6-2 Н
Васовић Љиљана ж Да Не Историја 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3 7.1 Н
Географија 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5
Грађанско васпитање 5.2,4
Товарић Јасна ж Да Не Историја 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,6.3,6.4,7.4,8.1,8.2,8.3,8.4 5.1 Н
Грађанско васпитање 6.3
Поповић Душанка ж Да Не Географија 6.1,6.2,6.3,6.4,7.3,7.4,8.1,8.2,8.3,8.4 8.2 Н
Тргић Светлана ж Да Не Грађанско васпитање 5.1,6.4,7.2,7.3,8.1,8.2,3 Н
Борислав Шишарица м Не Да Грађанско васпитање 5.3,5, 6.1,2, 7.1,4, 8.3,4 Н
Смиљенић Веселко м Да Не Физика 6-1,6-2,6-3,6-4,7.1-7.2-7.3-7.4-8.4-8.3-8.2-8.1 Н
Крајиновић Јелена ж Да Не Математика 6.1,6.2,6.3,7.1,7.2 6.1 Н
Крунић Бранко м Да Не Математика 5.3,5.4,6.4,8.1,8.4 6.4 Н
Ранковић Слађана ж Да Не Математика 5.1,5.2,7.3,8.1,8.2 7.3 Н
Вукосава Путник ж Не Не Математика 5.5,7.4 О
Харди Наталија ж Да Не Бологија 5.1,5.2,5.5,6.1,6.2,6.3,6.4,8.1,8.2, 8.3,8.4 6.3 Н
Маријана Јакшић ж Да Не Биологија 5.3,5.4,7.1,7.2,7.3,7.4 5.3 Н
Вукмировић Снежана ж Да Не Хемија 7.2,8.1,8.2,8.3,8.4 Н
Станић Бранка ж Да Не Хемија 7.1,7.3,7.4 Н
Шанта Михајло м Да Не Техничко и информатичко образовање. 5.1,5.2,5.3,5.4,7.1,7.2,7.3,7.4,6.1,6.2 Н
Косановић Никола м Да Не Техничко и информатичко образовање. 6.1,6.2,7.1,7.2,7.3,7.4,8.1,8.2,8.3,8.4 Н
Божовић Драгутин м Не Да Техничко и информатичко образовање. 5.4,5.4,6.3,6.4 О
Чизмар Саша м Да Не Техничко и информатичко образовање. 6.3,6.4 Н
Вукан Поповић м Да Не Техничко и информатичко образовање. 5.1,5.2,5.5,8.1,8.2,8.3,8.4 7.4 О
Информатика и рачунарство 6.1,6.2,4,6.3,6.4
Мандић Рената ж Да Не Физичко в. 5.12-5.3,4-6.12-6.34-7.12-7.34, 8.12 Н
Изборни спорт 5.12-5.3,4-6.12-6.34-8.12-7.3,4
Вендел Роберт м Да Не Физичко в. 5.12-5-34-6.12-6.34-8.12-8.3-7.12 8.3 Н
Изборни спорт 5.12-5-34-6.12-6.34-8.12-8.3
Вујичић Снежана ж Да Не Физичко в. 5.5-7.3,4-8.4 8.4 Н
Изборни спорт 5.5-7.1-7.2-7.34-8.4
Шах 6.12-8.1-8.2-8.3-8.4 Н
Зоран Гириц м Не Не Шах 5.1234-6.234-7.124-7.3 Н
Милан Костић м Да Не Информатика и рачунарство 5.1-5.2-5.3-5.45-7.1-7.2-7.34-8.124 Н
Воротњак Надија ж Не Не Украјински ј.-изборни предмет 2 група О
Тамара Хома ж Да Не русински ј.-изборни предмет 1 група О
Шикора Хелена ж Не Не Олигофренопедагог-дефектолог Комбиновано спец.од.(5. и 6. разред) Комбиновано спец.од.(5. и 6. разред) О
Гордана Крагуљ Бакић ж Да Не Олигофренопедагог-дефектолог Комбиновано спец.од.(1.-4.  разред) Комбиновано спец.од.(1.-4.  разред) Н
Николина Иванишевић ж Не Не Олигофренопедагог-дефектолог Комбиновано спец.од.(7. и 8. разред) Комбиновано спец.од.(7. и 8. разред) О
Меланија Максимовић ж Да Не разредна настава 1-1 1-1 Н
Митрић Злата ж Да Не разредна н. 1-2 1-2 Н
Вукелић Тања ж Да Не разредна н. 1-3 1-3 Н
Мрђа Смиљана ж Да Не разредна н. 1-4 1-4 Н
Драгана Губеринић ж Да Не разредна н. 2-1 2-1 Н
Миљана Јововић ж Не Да разредна н. 2-2 2-2 О
Салонтаји Јелена ж Да Не разредна н. 2-3 2-3 Н
Влашкалић Наташа ж Да Не разредна н. 2-4 2-4 Н
Татјана Стејић ж Да Не разредна н. 3-1 3-1 Н
Љиљана Дрча ж Не Не разредна н. 3-2 3-2 О
Драгица Драгаш ж Да Не разредна н. 3-3 3-3 Н
Милица Голубовић ж Да Не разредна н. 3-4 3-4 Н
Секулић Шљивић Наталија ж Да Не разредна н. 4-1 4-1 Н
Димитрић Терезија ж Да Не разредна н. 4-2 4-2 Н
Лабовић Татјана ж Да Не разредна н. 4-3 4-3 Н
Килибарда Татјана ж Да Не разредна н. 4-4 4-4 Н
Зарић Весна ж Да Не Васпитач у продуженом боравку 1. и 2. разред Н
Драгана Николић ж Не Не Верска настава 1.12-1.34-2.12-2.34-3.12-3.34-4.12-4.34-5.145-5.23-6.13-6.24-7.12-7.34-8.1234 О

 

 

 

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ:

 

 • Радници за одржавање хигијене:

 

 • Сузана Топић
 • Вера Живко
 • Љубица Трифуновић
 • Јасмина Стојков
 • Дејана Катрина
 • Елвира Барановски
 • Клара Катаји
 • Ружица Мајор

 

 • Сервирка у школској кухињи:

 

 • Слађана Секеруш

 

 • Домари:

 

 • Реља Дринић
 • Андраш Катаји
 • Слободан Боговачки

 

 • Рачуноводство:

 

 • Весна Видаковић, координатор финансијских и рачуноводствених послова
 • Гордана Тешовић, финансијско административни сарадник

 

 • Библиотекар:

 

  • Јарослава Нађ

 

 • Васпитач у продуженом боравку:

 

 • Весна  Зарић

 

 • Секретар:

 

 • Милан Плавшић

 

 • Педагошко-психолошка служба:

 

 • Татјана Беквалац, школски психолог
 • Нада Бјелац, школски педагог
 • Јелена Бајагић Тот, школски педагог

 

 • Помоћник директора:

 

 • Снежана Вујичић
 • Бранка Станић

 

 • Директор школе:

 

 • Гојко Секеруш