ЗАМЕЊЕНЕ СТАРЕ ФЛУОРОСЦЕНТНЕ ЦЕВИ ЛЕД СВЕТИЉКАМА

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Радови на адаптацији расвете – постављање штедљиве (ЛЕД) расвете   су завршени.  Лед осветљење представља најбољу замену за старе неонске цеви – идеално решење за школу.  Резултат је (осим модерног дизајна) бољи квалитет осветљења,  уштеда електричне енергије и смањени  трошкови одржавања.

Овим радовима су обухваћене све просторије у школској згради  у Лењиновој улици. Неопходна средства за реализацију ових радова, школи је  доделио Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Део средстава обезбеђен је Решењем о употреби текуће буџетске резерве Оштинског већа општине Кула. 

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe