Захвалница за ућешће у програму „За чистије и зеленије школе у Војводини“

Покрајински секретеријат за образовање, Покрајински секретеријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретеријат за енергетику, Покрет горана Војводине и РЕЦАН су доделили захвалницу Основној школи Иса Бајић Кула за ућешће у програму „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe