Усаглашени Календар активности за спровођење завршног испита и уписа ученика у средњу школу

A few blank sheets ready for been filled in a exam.

Усаглашени Календар активности за спровођење завршног испита и уписа ученика у средњу школу.
Календар је усаглашен у сарадњи Сектора за предшколско и основно образовање и васпитање и Сектора за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, затим је усвојен на састанку Републичке комисије, после чега је министар дао сагласност.
Календар је намењен ученицима осмог разреда основне сколе, њиховим родитељима или старатељима, основним и средњим школама, ради упознавања и планирања активности свих наведених учесника у поступку спровођења завршног испита и уписа ученика у средњу школу.
Календар је намењен и запосленима у Министарству, као и обавештавању свих заинтересованих за овај значајан и обиман посао Министарства.

Слободанка Попић, секретар Републичке комисије

KALENDAR 040417 KONACNO

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe