У НОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ СА НОВОМ РАСВЕТОМ

Данас је у нашој школи почела Реализација пројекта електроенегетских инсталација са техноекономском анализом , који се односи на адаптацију расвете – постављање штедљиве (ЛЕД) расвете у школској згради у Лењиновој улици. На тај начин, осим квалитета осветљења, добиће се и на уштеди потрошње електричне енергије и смањиће се и трошкови одржавања (век трајања светиљки је значајно дужи него код постојећих). До неопходних средстава за реализацију ових радова дошло се на Јавном конкурсу са доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Део средстава (20% вредности пројекта) обезбеђен је Решењем о употреби текуће буџетске резерве Оштинског већа општине Кула.

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe